Cấp lại giấy phép xây dựng công trình

13/07/2023 1 lượt xem

Quy Trình Cấp Lại Giấy Phép Xây Dựng Công Trình

Khi xây dựng công trình nhà ở hoặc các dự án thì luôn phải đáp ứng giấy phép xây dựng. Nhưng nhiều trường hợp đã có những không may bị mất hoặc rách thì cần nhanh chóng cấp lại giấy phép xây dựng để đảm bảo quy định. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu Quy Trình Cấp Lại Giấy Phép Xây Dựng Công Trình

Định nghĩa giấy phép xây dựng

Định Nghĩa

Giấy phép xây dựng là một tài liệu hoặc giấy tờ chính thức được cấp bởi cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý xây dựng địa phương. Cho phép một tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc xây dựng, sửa chữa, mở rộng, hoặc cải tạo một công trình xây dựng tại một địa điểm cụ thể. Giấy phép xây dựng thường chứa các thông tin quan trọng. Thông tin về mục đích sử dụng, quyền hạn, giới hạn, tiêu chuẩn xây dựng, thời hạn, và các điều kiện phải tuân theo trong quá trình thực hiện công trình.

Vai trò

Giấy phép xây dựng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, hợp pháp, và chất lượng của các công trình xây dựng. Nó cũng giúp cơ quan chính quyền và các bên liên quan kiểm soát quy trình xây dựng. Đảm bảo quản lý tài nguyên đô thị, và đảm bảo rằng công trình đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường được quy định.

Quy trình

Quy trình cấp giấy phép xây dựng có thể khác nhau tùy theo quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương cụ thể. Thường phải tuân theo các quy định và quy trình của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý xây dựng địa phương.

  • Lập dự án xây dựng

Xác định mục tiêu và phạm vi dự án xây dựng.

Thu thập thông tin về vị trí, kích thước, và điều kiện môi trường của dự án.

Thiết kế dự án theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

  • Xác định yêu cầu giấy phép

Liên hệ với cơ quan quản lý xây dựng địa phương để biết yêu cầu cụ thể về giấy phép xây dựng.

  • Nộp đơn xin giấy phép

Điền đơn xin cấp mới giấy phép xây dựng theo mẫu của cơ quan quản lý xây dựng.

Kèm theo hồ sơ dự án và tài liệu liên quan.

  • Kiểm tra và đánh giá đơn xin

Cơ quan quản lý xây dựng sẽ xem xét đơn xin và hồ sơ dự án để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định.

Có thể tiến hành kiểm tra hiện trường để xác minh thông tin trong đơn xin.

  • Phê duyệt và cấp giấy phép

Sau khi hồ sơ được xem xét và thỏa mãn các yêu cầu, cơ quan quản lý xây dựng sẽ phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng.

  • Thanh toán phí và lệ phí

Đóng các khoản phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy phép.

Thực hiện dự án xây dựng: Bắt đầu công việc xây dựng dự án theo quy định và tiến độ đã được phê duyệt.

  • Kiểm tra và duyệt công trình hoàn thành

Sau khi hoàn thành dự án, cơ quan quản lý xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng công trình đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn đã được đề ra.

  • Cấp giấy phép hoàn thành

Nếu công trình đạt yêu cầu, cơ quan quản lý xây dựng sẽ cấp giấy phép hoàn thành cho dự án.

  • Sử dụng công trình xây dựng

Công trình xây dựng có thể sử dụng cho mục đích đã được xác định trong giấy phép. Bảo trì và tu sửa (nếu cần): Thực hiện bảo trì và tu sửa định kỳ để duy trì tính an toàn và chất lượng của công trình xây dựng.

Tham khảo thêm bài viết: Thủ Tục Cấp giấy Phép Xây Dựng

Khi nào cấp lại giấy phép xây dựng

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Xây dựng 2014 thì giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp:

– Bị rách, nát;

– Bị mất.

Hồ sơ cấp lại giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu quy định;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát.

Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về việc thất lạc giấy phép xây dựng của chủ đầu tư đối với trường hợp bị thất lạc giấy phép xây dựng.

(Khoản 2 Điều 52 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Quy trình cấp lại giấy phép xây dựng

Quy trình cấp lại giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 như sau:

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng

Theo khoản 4 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng do mình cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

(Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020)

Kết luận

Trên đây là những thông tin về cấp lại giấy phép xây dựng được chúng tôi tổng hợp lại. Hy vọng kiến thức này giúp ích không chỉ cho các gia chủ mà cả những chủ thầu xây dựng. Trong quá trình làm việc với Phước Sơn, chúng tôi cam kết hỗ trợ tất tần tật vấn đề pháp lý liên quan trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *