Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

13/07/2023 2 lượt xem

Hồ Sơ Quy Trình Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình là quá trình cần thiết khi bạn muốn tiếp tục xây dựng hoặc hoàn thiện một dự án xây dựng sau khi giấy phép ban đầu đã hết hiệu lực.

Khi nào phải gia hạn giấy phép xây dựng

  • Hết hạn thời gian hiệu lực

Giấy phép xây dựng thường có một khoảng thời gian hiệu lực cố định. Nếu bạn không hoàn thành dự án trong khoảng thời gian này, giấy phép có thể mất hiệu lực.

  • Chưa thực hiện công trình trong thời gian quy định

Nếu bạn đã nhận giấy phép xây dựng nhưng chưa bắt đầu xây dựng công trình trong thời gian quy định trong giấy phép. Cơ quan cấp phép có thể coi giấy phép của bạn là không còn hiệu lực.

  • Không tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn xây dựng

Nếu trong quá trình xây dựng, vi phạm các quy định và tiêu chuẩn xây dựng địa phương hoặc không tuân thủ các yêu cầu được đặt ra trong giấy phép. Cơ quan cấp phép có thể rút giấy phép của bạn.

  • Yêu cầu gia hạn do lý do khách quan

Trong một số trường hợp, bạn có thể đối mặt với lý do khách quan mà bạn không thể hoàn thành dự án xây dựng trong thời gian quy định. Trong trường hợp này, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng và giải trình lý do.

Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng

Theo khoản 3 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu quy định;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 như sau:

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

Kết Luận

Gia hạn giấy phép xây dựng là quy trình phức tạp và yêu cầu tương tác với cơ quan quản lý xây dựng địa phương. Để biết thông tin cụ thể về quy trình gia hạn giấy phép xây dựng và yêu cầu địa phương, bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan cấp phép xây dựng. Trong quá trình làm việc với công ty chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn các vấn đề liên quan này miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *